Båtarna

”Elise” är föreningens första båt. Det är en så kallad Blekingekoster, byggd  i ek 1942,  och har måtten 27 x 10 fot ( 8,30 x 3,10 m ). Elise användes i huvudsak för skötfiske med utgångspunkt i Kungshamn söder om Oxelösund.

 

Båten ägdes av fiskaren Elis Gustavsson, fram tills föreningen fick överta båten 1995. Den hade då stått på land i ca 20 år så renoveringsbehovet var stort. Den var klar för sjösättning 1997.

Båten har en 10 hästars Västerviksmotor som trots lång tid på land var förvånansvärt fin. När motorn plockades isär visade det sig att alla delar var i fullgott skick. Motorn är en vanlig tändkulemotor med fast bränslespridare,  frislagsregulator och reverserbar propeller, vars dragläge regleras steglöst med en kuggförsedd spak.

Tändkulan förvärms med en blåslampa för att bränslet skall antända vid start.

Som bränsle användes förr sk råolja eller brännolja till motorerna, men numera är det i huvudsak vanlig diesel som gäller.


Elise är däckad med lastrum midskepps och en mindre öppning med lucka på fördäck som användes när skötarna sattes. Där finns också ett sk ”nockspel” till hjälp när tunga skötankare skulle dras upp från botten. I den låga akterruffen finns, förutom motorn, två träbritsar för ev övernattning.

 

2014-15 byttes ett antal bord på båda sidor under vattenlinjen och större delen av akterstammen byttes. Ett stort jobb, ca 2000 timmar ideellt arbete, som även inkluderade en justering av motorbädden och ett nytt rufftak (förutom den årliga omvårdnaden).


"Pärlan" byggdes i Karlshamn, Blekinge 1943-44  på beställning av fiskaren Axel Gustavsson från Böda på Öland. Båten blev registrerad som KR 50 och användes för fiske tills den såldes 1968 och då byggdes om till fritidsbåt.

 

Föreningen Fiskebåtens vänner fick senare båten mot villkoret att den bärgades, då den hade sjunkit i Nyköpings hamn. Så skedde och båten togs om hand 1998.   

Båten är 26 x 9,5 fot (8,70 x 3,20 m) och renoverades av föreningen som ett projekt under titeln ”Vårt maritima arv”.  Ett projekt som också gav några ungdomar sysselsättning och chansen att prova på delar av ett snart bortglömt hantverk under sakkunnig ledning.

Skrovet är utvändigt plastat eftersom det bedömdes att bordläggningen inte var i tillräckligt bra skick för en renovering. Däcksbalkar, däck, ruff mm är dock nytillverkat enligt äldre metoder till originalutförande .


Motorn är en sk ”Västervikare” på 10 hk. En något senare modell av tändkulemotor installerad 1969. Den har ställbar bränslespridare, och  bränsletillförseln styrs av en centrifugalregulator istället för sk frislagsregulator, vilket bl.a kan höras på en jämnare tomgång. 

Även Pärlan har reverserbar propeller, vilket betyder att propellerbladens vinkel ändras för steglöst dragläge fram / back medan propellern alltid snurrar åt samma håll.

Pärlan är i övrigt utrustad som de övriga båtarna med lastrum, en låg sk  klackruff och också försedd med mast. Masten användes i huvudsak för uppsättning av ett stagsegel för att båten skulle ”rulla” mindre vid kraftig sjögång.

Skötbåten ”John af Bergö” är föreningens tredje renoveringsobjekt.

2007 blev föreningen erbjuden att överta båten, som då var ombyggd till en ruffad fritidsbåt och länge stått på land. Lennart Zetterlund, en av våra medlemmar, som själv är uppvuxen i skärgården kände till båten och dess första ägare, fiskaren John Andersson på St. Bergö, norr om Örsbaken.


Båten är 26 x 9 fot ( 8 x 2,90 m ), och byggd i ek 1938,  på ett varv i Oskarshamn. Motorn är en Skandia-motor på 12 hästkrafter. Istället för tändkula (som värms med blåslampa) har motorn en brännkammare som värms upp av en elspiral före start. Propellerns dragläge fram - back, regleras steglöst med en ratt för reversering av propellerbladen.


Båten är typisk för dåtidens fiske. Det fanns ett 20-tal i Oxelösund-Nyköpings skärgård. Endast ett fåtal finns kvar i originalutförande.


Under många år användes båten i huvudsak för strömmingsfiske med skötar.

Båten var då registrerad som NG 16 och nyttjades också för familjens behov av olika transporter och resor. Den är däckad med ett lastrum och lucka på fördäck där det tidigare fanns ett sk ”nockspel” som användes när skötarna drogs upp. I aktern finns en låg ruff med två smala träbritsar för övernattning vid fiske långt hemifrån.


Efter 1 års renovering var båten återställd i ursprungligt skick och efter sjösättning gick premiärturen till Bergö.